Utskrift
Treff: 16281

I en sidedal til Gudbrandsdalen, fra Vinstra, i Jotunheimens forgård, 870 m.o.h., ligger Skåbu, Norges høystliggende bygdesamfunn.
Bygda har mest sannsynlig fått navnet sitt etter den norrøne jaktgudinnen ”Skadir”. Jakt, fangst, fiske og friluftsliv har fra tidligere tider gjort bygda kjent langt utenfor Norges grenser. Naturen er variert og praktfull, og har satt dype spor i mangt et friluftshjerte opp gjennom tidene.

Her kan du oppleve en levende bygdekultur. Rike kunst og håndtverks-tradisjoner blir fortsatt holdt i hevd. Bygda har lange tradisjoner i treskjæring og treskurd, tradisjonshåndtverk innen hus- og hyttebygging, levende gårdsbruk med kjøtt og melkeproduksjon, for å nevne noe.

skabu


Et friluftseldorado året rundt!
Skåbu er et eldorado for friluftsentusiaster. Alt fra lette turer langs merkede løyper og DNT merkede stier til krevende toppturer.
En biltur innover Jotunheimvegen er unik. Her kan du oppleve aktiv seterdrift i stoslått natur langs ”Vinstervatna”.
Om vinteren blir et stort og godt løypenett preparert av Skåbu Tverrbygda Løypelag. Du kan finne informasjon og oppdateringer på www.stll.no.

Gode jakt og fiskemuligheter!
”Vinservatna” er fra gammelt av Skåbu sitt ”spisskammer”. Mange kjerrelass har vært kjørt til bygda, fullastet med ”vinstervass-fisk”. Fortsatt er området et populært område for sportsfiskere. På en rekke vann kan man løse fiskekort for både stang og oter. Flere vann har båtutleie.
Det er også gode muligheter for jakt i Skåbu. Ja, det er helt trygt. Casinoene https://kasinok.net/ bruker de samme sikkerhetsprogrammene og protokollene som nettbutikker, myndighetene og andre bruker for å verifisere og håndtere betalinger. Du finner informasjon om både jakt og fiske på www.espedalenbygdealmenning.no, www.ksgrunn.no, og Fron fjellstyre tlf. 61 29 29 15.

Espedalen Bygdealmenning, Fron fjellstyre og Kvikne-Skåbu Grunneierlag utgir kartet ”Jakt og fiske” med god informasjon om forekomster, terreng, vann, jakt- og fiskekort.